ข้อตกลงการใช้งาน

บริษัท Chelsea FC จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศอังกฤษและเวลส์ ด้วยหมายเลขบริษัท 02536231 โดยสำนักงานที่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ Stamford Bridge, Fulham Road, London, SW6 1HS และมีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีคือ 726-0650-49 ("Chelsea") Chelsea ดำเนินการเว็บไซต์ http://www.chelseafc.com/ ("เว็บไซต์")

ในเอกสารเหล่านี้ เมื่อเรากล่าวถึง "พวกเรา" "เรา" หรือ "ของเรา" เราหมายถึง Chelsea และเมื่อเรากล่าวถึง "คุณ" หรือ "ของคุณ" เราหมายถึงคุณซึ่งเป็นบุคคลที่เข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์

เราดำเนินธุรกิจของเราผ่านบริษัท Chelsea FC จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มอื่น ๆ จำนวนหนึ่ง ซึ่งได้แก่ Chelsea Football Club Limited และ Chelsea FC Merchandising Limited นอกเหนือจาก Chelsea แล้ว บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มของเราอาจบังคับใช้ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ด้วย

1 การทำความเข้าใจข้อตกลงเหล่านี้
1.1 ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ ("ข้อตกลง") อธิบายวิธีการที่คุณอาจเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ การเข้าถึงเว็บไซต์นี้ จะเป็นการบังคับใช้ข้อตกลงเหล่านี้กับคุณ และถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ ดังนั้น คุณควรอ่านข้อตกลงเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์

1.2 เมื่อมีการใช้คำหรือวลีบางอย่างในข้อตกลงเหล่านี้ คำหรือวลีเหล่านั้นมีความหมายที่เฉพาะเจาะจง (ซึ่งเรียกว่า "คำศัพท์ที่นิยามไว้") คุณจะทราบว่าเป็นคำศัพท์ที่นิยามได้เนื่องจากคำเหล่านี้จะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ (แม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นต้นประโยคก็ตาม) เมื่อใช้คำศัพท์ที่นิยามไว้ คำศัพท์นั้นมีความหมายที่กำหนดไว้ให้ในส่วนนั้น ๆ ของข้อตกลงเหล่านี้ หากให้คำนิยามไว้ (คุณสามารถค้นหาความหมายเหล่านั้นได้โดยการดูที่ประโยคที่มีคำศัพท์ที่นิยามไว้ และความหมายจะอยู่ภายในวงเล็บหรือเครื่องหมายคำพูด)

1.3 อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าฟังก์ชั่นการใช้งานบางอย่างที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นั้นได้รับการกำกับดูแลโดยข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติม อันได้แก่
(a) การซื้อและการใช้งานตั๋ว การรับรอง และการเป็นสมาชิก (ดูได้ ที่นี่) (“เงื่อนไขการออกตั๋ว”)
(b) เข้าถึงและใช้งานเนื้อหาดิจิทัลของ Chelsea และเป็นสมาชิก Chelsea TV แบบจ่ายเงิน (ดูได้ ที่นี่) (“ข้อตกลงเกี่ยวกับเนื้อหาดิจิทัล”) และ
(c) การเข้าร่วมโปรโมชั่นรางวัลหรือการแข่งขันใด ๆ

1.4 นอกจากข้อกำหนดที่ 1.3 ข้างต้นแล้ว โปรดทราบว่า
(a) เว็บไซต์ใช้คุกกี้ โดยการใช้งานคุกกี้จะได้รับการกำกับดูแลจากนโยบายคุกกี้ของเรา (ดูได้ ที่นี่) และ
(b) เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเท่านั้น (ดูได้ ที่นี่)

2 เว็บไซต์
2.1 คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือเนื้อหาในเว็บไซต์นั้นจะสามารถใช้ได้ตลอดเวลาหรือไม่ขัดข้องใด ๆ อนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์ได้เป็นการชั่วคราว เราอาจระงับ เพิกถอน ยุติ หรือเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เราจะไม่รับผิดต่อคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่เว็บไซต์นี้ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อใดก็ตามหรือเป็นระยะเวลาใดก็ตาม เราอาจปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์และ/หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้

2.2 คุณมีหน้าที่เตรียมการทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ และยังมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนที่เข้าถึงเว็บไซต์ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณรับทราบและปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านี้

2.3 เว็บไซต์และเนื้อหาในเว็บไซต์จัดทำเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น โดยไม่มีเจตนาให้ถือเป็นคำแนะนำที่คุณควรอ้างอิง

2.4 คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้เพื่อการใช้งานส่วนตัวภายในบ้านและไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น

3 บัญชีและรหัสผ่านของคุณ
3.1 คุณจะต้องลงทะเบียนบัญชีกับเราที่เว็บไซต์ เพื่อเข้าถึงบริการบางอย่างที่มีอยู่ในเว็บไซต์ ("บัญชี") คุณสามารถลงทะเบียนทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นอย่างเป็นทางการของ Chelsea สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ หากคุณลงทะเบียนบัญชี คุณจะต้องให้ข้อมูลบางอย่าง เช่น ที่อยู่อีเมลของคุณ) และสร้างรหัสผ่าน โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเรา คุณต้องเก็บรักษารหัสผ่านดังกล่าวเป็นความลับ และต้องไม่เปิดเผยรหัสผ่านให้บุคคลอื่นทราบ

3.2 เรามีสิทธิ์ปิดใช้งานบัญชีและ/หรือรหัสผ่านได้ทุกเมื่อ หากเรามีความเห็นตามสมควรว่าคุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ในข้อตกลงเหล่านี้

3.3 หากคุณทราบหรือสงสัยว่ามีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณทราบรายละเอียดการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีที่ supporterservices@thaisupport.chelseafc.com

3.4 คุณมีหน้าที่รับผิดชอบการใช้งานรายละเอียดการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณที่ไม่ได้รับอนุญาต

4 การใช้งานที่ยอมรับได้
ทั่วไป
4.1 คุณตกลงว่าจะไม่:
(a) ใช้งานเว็บไซต์ในลักษณะที่ผิดกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย หรือในลักษณะใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับข้อตกลงเหล่านี้
(b) ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือของบุคคลอื่น อันเนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ (ในขอบเขตการใช้งานดังกล่าว หากไม่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้)
(c) ส่งข้อมูลใด ๆ ที่หมิ่นประมาท โจมตี หรือทำให้ไม่พอใจ อันเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ
(d) ใช้เว็บไซต์ด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการแยก ดึงข้อมูล หรือได้รับข้อมูลใด ๆ จากเว็บไซต์ เพื่อใช้งานภายในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบุคคลอื่น
(e) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลหรือตัวเลขใด ๆ จากเว็บไซต์หรือระบบของเรา หรือพยายามถอดรหัสสัญญาณไปยังหรือจากเซิร์ฟเวอร์ที่ดำเนินการเว็บไซต์
(f) คัดลอก หรือผลิตซ้ำ หรือขายต่อส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์ เว้นแต่ข้อตกลงเหล่านี้อนุญาตโดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้ หรือ
(g) แยกส่วนประกอบ แปลกลับ ทำวิศวกรรมย้อนรอย หรือสร้างงานอ้างอิงจากส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ หรือพยายามกระทำการดังกล่าว

ไวรัส
4.2 เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะปลอดภัยโดยสมบูรณ์หรือปราศจากจุดบกพร่อง (บั๊ก) หรือไวรัส คุณมีหน้าที่กำหนดค่าเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของคุณเองเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์นี้ และเราขอแนะนำให้คุณใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณเอง

4.3 คุณต้องไม่ใช้งานเว็บไซต์ในทางที่ผิด โดยเจตนานำไวรัส โทรจัน หนอนไวรัส โลจิกบอมบ์ หรือสิ่งอื่น ๆ ที่มีเจตนาร้ายหรือเป็นอันตรายทางเทคโนโลยี คุณต้องไม่พยายามเข้าถึงเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บเว็บไซต์ หรือเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูลใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องไม่โจมตีเว็บไซต์ผ่านการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการ หรือการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย การละเมิดข้อกำหนดนี้ ถือว่าคุณกระทำความผิดภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ค.ศ. 1990 เราจะรายงานการละเมิดดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเราจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เหล่านี้ด้วยการเปิดเผยตัวตนของคุณแก่เจ้าหน้าที่ ในกรณีที่มีการละเมิดดังกล่าว สิทธิ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณจะสิ้นสุดลงทันที

เนื้อหาดิจิทัล
4.4 หากคุณมีบัญชี คุณจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาดิจิทัลผ่านเว็บไซต์ได้ การเข้าถึงและการใช้งานเนื้อหาดิจิทัลได้รับการกำกับดูแลด้วยข้อตกลงเหล่านี้และข้อตกลงเกี่ยวกับเนื้อหาดิจิทัล

4.5 คุณรับทราบและยอมรับ (เนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับสิทธิ์ต่าง ๆ ของ Chelsea และบริษัทในเครือ) ว่า (ก) การมีบัญชี/การมีสิทธิ์เข้าถึงเว็บไซต์ไม่รวมถึงการสตรีมการถ่ายทอดสดการแข่งขันของทีมหลักของ Chelsea FC และ (ข) เว็บไซต์และ/หรือเนื้อหาของเว็บไซต์อาจไม่สามารถเข้าถึงได้ในบางประเทศภายนอกสหราชอาณาจักร

4.6 คุณภาพในการแสดงผลเนื้อหาวิดีโอบนเว็บไซต์อาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์แต่ละเครื่อง และอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ตำแหน่งที่ตั้งของคุณและความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ คุณมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณสามารถแสดงเนื้อหาวิดีโอในลักษณะที่ยอมรับได้สำหรับคุณและคุณสามารถยอมรับค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทั้งหมดได้

4.7 เราอาจระงับการเข้าถึงเนื้อหาดิจิทัลได้ทุกเมื่อ (และอาจต้องทำเช่นนั้น เพื่อปรับแก้ไขทางเทคนิค เป็นต้น) เราอาจทำการปรับปรุงข้อมูลและเปลี่ยนแปลงเนื้อหาดิจิทัลที่จัดทำไว้ในเว็บไซต์เป็นครั้งคราว รวมถึงการเปลี่ยนไลบรารี่เนื้อหาและส่วนต่าง ๆ ของเนื้อหาที่เผยแพร่ในเว็บไซต์

เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมา
4.8 หากในกรณีที่คุณจัดหา/อัปโหลด/พยายามอัปโหลดเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ ข้อความ บันทึกเสียง หรืออะไรก็ตาม เนื้อหาที่คุณจัดหา/อัปโหลด/พยายามอัปโหลด ("เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมา") จะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบต่อไปนี้
(a) เนื้อหาจะต้องไม่อนาจาร ดูถูกเหยียดหยาม ลามก น่ารังเกียจ เลือกปฏิบัติ หรือเหยียดชาติพันธุ์ และจะต้องไม่ส่งเสริมหรือสร้างความเกลียดชังหรือทำอันตรายทางร่างกายต่อบุคคลใดก็ตาม
(b) เนื้อหาจะต้องไม่ข่มขู่หรือข่มเหงรังแกบุคคลอื่น หรือเป็นการคุกคามหรือดูถูก
(c) เนื้อหาจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือส่งเสริมจุดยืนทางการเมือง
(d) เนื้อหาจะต้องไม่เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมบุคคลใด ๆ ที่เป็นเจ้าของธุรกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับยาสูบ
(e) เนื้อหาจะต้องเป็นจริงและเที่ยงตรงเท่าที่คุณทราบ
(f) เนื้อหาจะต้องไม่หมิ่นประมาทผู้อื่น
(g) เนื้อหาจะต้องไม่ใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาของบุคคลอื่น หรือละเมิดสิทธิ์หรือความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น เช่น คุณไม่ควรใช้ภาพตัวละคร คลิป เพลงที่เป็นที่รู้จักทั่วไป (หากไม่ใช่ของคุณเอง)
(h) เนื้อหาต้องไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับผู้อื่น และ
(i) เนื้อหาจะต้องไม่ส่งเสริม อนุญาต หรือแสดงถึงการก่อการร้าย ความรุนแรง หรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย

4.9 เราขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธที่จะยอมรับ หรือปฏิเสธ หรือสิ้นสุดการใช้เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมาใด ๆ ที่จัดทำโดยบุคคลใดก็ตามที่เราคิดว่าฝ่าฝืนกฎเหล่านี้

4.10 นอกจากนี้ ในบางครั้งเราอาจให้บริการโต้ตอบในเว็บไซต์ที่จะช่วยให้คุณสามารถอัปโหลดเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
(a) พื้นที่แสดงความคิดเห็น
(b) ห้องแชท และ/หรือ
(c) กระดานข่าว
(รวมเรียกว่า "บริการโต้ตอบ")

4.11 เมื่อเราให้บริการโต้ตอบ เราจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทบริการที่เสนอและความเหมาะสมแก่คุณ อย่างไรก็ตาม เราไม่มีข้อผูกพันในการตรวจสอบ ติดตาม หรือเป็นตัวกลางในบริการโต้ตอบที่เราจัดไว้ให้

4.12 การใช้งานบริการโต้ตอบใด ๆ ของเราของผู้เยาว์ จะอยู่ภายใต้ความยินยอมของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เราขอแนะนำพ่อแม่ที่อนุญาตให้บุตรใช้บริการโต้ตอบว่าการสื่อสารกับบุตรของตนเองเกี่ยวกับความปลอดภัยทางออนไลน์เป็นสิ่งจำเป็น ผู้เยาว์ที่ใช้บริการโต้ตอบควรทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง

5 ทรัพย์สินทางปัญญา
5.1 เราเป็นเจ้าของหรือผู้ให้อนุญาตสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเว็บไซต์และเนื้อหาในเว็บไซต์ ชื่อและเครื่องหมาย Chelsea รวมถึงชื่อผลิตภัณฑ์ ภาพ และบรรจุภัณฑ์ของ Chelsea งานเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายและอนุสัญญาทรัพย์สินทางปัญญาทั่วโลก โดยขอสงวนสิทธิ์ดังกล่าวทั้งหมด

5.2 คุณไม่ได้รับอนุญาตสิทธิ์ในการใช้ใด ๆ และจะต้องไม่ใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของเรา นอกเหนือจากที่กำหนดในข้อตกลงเหล่านี้ คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งหรือเนื้อหาของเว็บไซต์) เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม คุณอาจดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์เฉพาะเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้

5.3 จะต้องไม่คัดลอก ผลิตซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ อัปโหลด โพสต์ซ้ำ ปรับปรุงแก้ไข ส่งต่อ หรือแจกจ่าย หรือใช้งานส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ การออกแบบ กราฟิก ภาพถ่าย และรูปภาพที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ส่วนบุคคล เป็นสาธารณะ หรือเชิงพาณิชย์ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

5.4 การสื่อสารหรือข้อมูลใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมา) ที่คุณส่งให้เราผ่านเว็บไซต์นี้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่น ๆ จะได้รับการปฏิบัติอย่างไม่มีกรรมสิทธิ์และไม่เป็นความลับ (ยกเว้นการสื่อสารเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของคุณ หากคุณใช้เว็บไซต์เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์จากเรา) เรามีอิสระในการเผยแพร่ แสดง โพสต์ แจกจ่าย และใช้ความคิด คำแนะนำ แนวคิด การออกแบบ วิธีการ และข้อมูลอื่น ๆ ที่อยู่ในการสื่อสารหรือข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อการพัฒนา การผลิต การโฆษณา และการตลาดของเราและผลิตภัณฑ์ของเรา

6 ความรับผิดของเรา
6.1 เราไม่ได้รับยกเว้นความรับผิดต่อคุณ หากเป็นการมิชอบด้วยกฎหมายที่เราจะกระทำเช่นนั้น ตัวอย่างเช่น เราจะไม่ได้รับยกเว้นความรับผิดต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลอันเนื่องมาจากความประมาทของเรา เพื่อการฉ้อโกงหรือการเสนอข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดโดยมีเจตนาหลอกลวง

6.2 หากเราไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เรามีหน้าที่รับผิดชอบความสูญเสียหรือความเสียหายที่คุณได้รับซึ่งเป็นผลที่คาดการณ์ได้จากการละเมิดหรือการเพิกเฉยต่อข้อตกลงเหล่านี้ของเรา แต่เราจะไม่รับผิดชอบความสูญเสียหรือความเสียหายที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ความสูญเสียหรือความเสียหายสามารถคาดการณ์ได้ หากเป็นผลที่ตามมาชัดเจนจากการละเมิดของเรา หรือหากคุณและเราพิจารณาถึงผลนั้นเมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์

6.3 ข้อตกลงเหล่านี้จะไม่ส่งผลต่อสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณ คุณสามารถดูคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณได้จากสำนักงาน Citizens' Advice Bureau หรือ Trading Standards Office ในท้องถิ่นของคุณ

6.4 เราสร้างเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวภายในบ้านของคุณเท่านั้น คุณตกลงว่าจะไม่ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์หรือทางธุรกิจ และเราจะไม่รับผิดต่อคุณเกี่ยวกับการสูญเสียกำไร การสูญเสียธุรกิจ การหยุดดำเนินธุรกิจ หรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจใด ๆ

6.5 เว็บไซต์อาจมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตัวอักษรและกราฟิกและมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เราจะไม่รับรองความน่าเชื่อถือ การพร้อมใช้งาน ความเหมาะสมตามเวลา หรือความถูกต้องของเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์

6.6 บันทึกตามที่กำหนดในข้อกำหนดที่ 6.1 ข้างต้น ความรับผิดสูงสุดของเราที่มีต่อคุณภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้จำกัดอยู่ที่ £100

6.7 เราถือว่าจะไม่รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ (รวมถึงลิงก์ของผู้สนับสนุนเชิงพาณิชย์และพันธมิตรของเรา) ไม่ควรพิจารณาว่าเรารับรองลิงก์เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านั้น เราจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานของคุณ

7 การระงับและการยุติ
7.1 หากคุณละเมิดข้อตกลงเหล่านี้ เราอาจดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดต่อไปนี้ (โดยไม่มีข้อจำกัด)
(a) ออกคำเตือนแก่คุณ
(b) ลบเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมาซึ่งคุณอัปโหลดในเว็บไซต์ไว้ เป็นการชั่วคราวหรือถาวร
(c) เพิกถอนสิทธิ์การใช้งานเว็บไซต์เป็นการชั่วคราวหรือถาวร
(d) ระงับหรือยุติบัญชีของคุณ
(e) ดำเนินคดีตามกฎหมายกับคุณเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากการละเมิด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายตามสมควร)
(f) ดำเนินการทางกฎหมายเพิ่มเติมกับคุณ
(g) เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย เมื่อเรารู้สึกว่าจำเป็นต้องทำเช่นนั้น
(h) ไม่ยอมรับ กีดกัน หรือปฏิเสธการเข้ามาในสนามของเรา
(i) เพิกถอน และ/หรือระงับสิทธิ์และผลประโยชน์ทั้งหมดใด ๆ ที่ให้แก่คุณโดยเงื่อนไขการออกตั๋ว
(j) นำคุณออกจากแผนการเป็นสมาชิกใด ๆ ที่ดำเนินการหรือจัดโดย Chelsea หรือบริษัทในกลุ่ม Chelsea และ/หรือ
(k) เพิกถอนและ/หรือระงับสิทธิ์และผลประโยชน์ทั้งหมดที่ให้แก่คุณโดยข้อตกลงเกี่ยวกับเนื้อหาดิจิทัล (รวมถึงการยุติการเข้าถึงเนื้อหาดิจิทัลใด ๆ)

7.2 หากเราเพิกถอนสิทธิ์การใช้งานเว็บไซต์แล้ว
(a) สิทธิ์ทั้งหมดที่ให้แก่คุณภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้จะสิ้นสุดลง และ
(b) คุณต้องสิ้นสุดกิจกรรมทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตจากข้อตกลงเหล่านี้ทันที รวมถึงการใช้บริการที่จัดหาให้ผ่านเว็บไซต์นี้
7.3 หากเราใช้สิทธิ์ที่กำหนดในข้อกำหนดที่ 7.1 จะไม่มีการจ่ายเงินชดเชยใด ๆ แก่คุณ

8 การเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงเหล่านี้
เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเหล่านี้เป็นครั้งคราว (หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเหล่านี้ด้วย เป็นต้น) โปรดตรวจสอบข้อตกลงเหล่านี้เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจข้อตกลงที่ปรับปรุงใหม่ซึ่งบังคับใช้เมื่อคุณเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์

9 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ
9.1 ข้อกำหนดแต่ละข้อในข้อตกลงเหล่านี้จะใช้แยกกัน หากศาลหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตัดสินว่าข้อกำหนดใดผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดที่เหลือจะยังคงบังคับใช้และมีผลโดยสมบูรณ์

9.2 หากเราไม่สามารถยืนยันว่าคุณดำเนินการตามข้อผูกพันของคุณภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้ หรือหากเราไม่บังคับใช้สิทธิ์ที่มีต่อคุณ หรือหากเรากระทำการนั้นล่าช้า การกระทำนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะสละสิทธิ์ต่าง ๆ ของเราต่อคุณ และไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันเหล่านั้น หากเราละเว้นการผิดสัญญาของคุณ เราจะกระทำการเช่นนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และไม่ได้หมายความว่าเราจะละเว้นการผิดสัญญาครั้งถัดไปของคุณโดยทันที

9.3 หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ โปรดไปที่ลิงก์ของเว็บไซต์คณะกรรมาธิการยุโรป ที่ http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ลิงก์นี้จัดไว้ตามข้อกำหนดของระเบียบข้อบังคับ (สหภาพยุโรป) ที่ 524/2013 ของรัฐสภายุโรป และของคณะมนตรียุโรป เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น เราไม่มีข้อผูกพันในการเข้าร่วมการระงับข้อพิพาททางออนไลน์

10 กฎหมายที่กำกับดูแลและเขตอำนาจศาล
10.1 ข้อตกลงเหล่านี้ได้รับการกำกับดูแลโดยกฎหมายของอังกฤษ ซึ่งหมายความว่าการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ และข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวจะได้รับการกำกับดูแลโดยกฎหมายของอังกฤษ

10.2 คุณสามารถดำเนินคดีเกี่ยวกับข้อตกลงเหล่านี้ในศาลของอังกฤษ อย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้บริโภค หากคุณอาศัยอยู่ในรัฐสมาชิกอื่นของสหภาพยุโรป คุณสามารถดำเนินคดีทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อตกลงเหล่านี้ในศาลของอังกฤษหรือศาลของรัฐสมาชิกนั้น

10.3 ในฐานะผู้บริโภค หากคุณเป็นผู้พำนักในสหภาพยุโรป และเราจัดการเว็บไซต์ให้รัฐสมาชิกที่คุณเป็นผู้พำนักอยู่ คุณจะได้รับประโยชน์จากข้อกำหนดบังคับตามกฎหมายของประเทศที่คุณเป็นผู้พำนักอยู่นั้น ข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดที่ 10.1 จะไม่มีผลต่อสิทธิ์ของคุณในการใช้ข้อกำหนดบังคับตามกฎหมายท้องถิ่นในฐานะผู้บริโภค

11 การติดต่อกับเรา
หากคุณมีเหตุผลใดที่ต้องการร้องเรียน เราจะยินดีแก้ไขปัญหาและหลีกเลี่ยงมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต คุณสามารถติดต่อเราได้โดยใช้ช่องทางต่าง ๆ เหล่านี้

ที่อยู่: Stamford Bridge, Fulham Road, London, SW6 1HS

ที่อยู่อีเมล: supporterservices@thaisupport.chelseafc.com

หมายเลขโทรศัพท์: 0371 811 1955 หรือ (หากคุณอยู่นอกสหราชอาณาจักร) +44 (0)207 386 9373

ปรับปรุงข้อตกลงล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม 2561

ข่าวอื่นๆ