ข้อตกลงและเงื่อนไข : กิจกรรมลุ้นชิงลูกบอลพร้อมลายเซ็นจากเกมเชลซี พบ บาเยิร์น มิวนิค

การเข้าร่วมในรายการส่งเสริมการขาย (“โปรโมชั่น”) ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขด้านล่างนี้ ผู้เข้าร่วมต้องเข้าข่ายตรงตามข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่ระบุทุกประการเพื่อมีสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมชิงรางวัล ผู้จัดโปรโมชั่นสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วม ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม ตัดสิทธิ์การรับของรางวัล หรือเรียกคืนของรางวัลได้จากผู้เข้าร่วมที่ไม่ตรงตามข้อตกลงและเงื่อนไขได้

ข้อมูลและเงื่อนไขหลัก
ผู้จัดโปรโมชั่นบริษัทเชลซี เอฟซี จำกัด มหาชน (หมายเลขบริษัท 02536231), สแตมฟอร์ด บริดจ์, ฟูแล่ม โร้ด, ลอนดอน SW6 1HS
ข้อมูลติดต่อmarketing@chelseafc.com
ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2020 สิ้นสุดในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020
ขอบเขตการเข้าร่วมไทย, ญี่ปุ่นและอินโดนีเซีย
อายุของผู้เข้าร่วม18 ปีขึ้นไป
การเข้าร่วมโปรโมชั่น"เช็คอิน" ที่ Match Centre ในแอป 5th Stand สำหรับการเช็คอิน ทุกคนจำเป็นต้องสร้างบัญชีในแอป 5th Stand ก่อน
รางวัลลูกบอลพร้อมลายเซ็น
จำนวนผู้โชคดี1

1. ผู้จัดโปรโมชั่นและสิทธิ์

1.1. โปรโมชั่นนี้จัดและดำเนินการผู้จัดโปรโมชั่น ผู้เข้าร่วมสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโปรโมชั่นได้ทางอีเมล์

1.2. โปรโมชั่นนี้จัดขึ้นสำหรับ
(a) ผู้ที่อยู่ในอาเขต
(b) มีอายุตามที่กำหนด

แต่ไม่รวมพนักงานในบริษัทผู้จัดโปรโมชั่น, บริษัทในเครือ, ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้ และสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาทุกคน ผู้ที่มีอายุไม่ถึง 16 ปี ณ วันที่ร่วมกิจกรรมต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองแล้วเท่านั้น

1.3. โปรโมชั่นนี้สำหรับผู้มีอายุครบตามเกณฑ์ ผู้เข้าร่วมที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองแล้วเท่านั้น และหากผู้เข้าร่วมอายุไม่ถึง 16 ปีและไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง การเข้าร่วมจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
1.4. โปรโมชั่นนี้จะดำเนินตามระยะเวลาที่กำหนดของกิจกรรมตามที่ระบุของแอป 5th Stand ผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมสูญหายจากความไม่เสถียรของแอป 5th Stand ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนอกเวลาโปรโมชั่นจะไม่สามารถร่วมลุ้นชิงรางวัลได้
1.5. ไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าเพื่อเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เราจะไม่มีการคืนเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในด้านการใช้งานอินเตอร์เน็ต

2. การเข้าร่วมโปรโมชั่น

2.1 ผู้เข้าร่วมโปรโมชั่นต้องปฏิบัติตามที่อธิบายไว้ใน “การเข้าร่วมโปรโมชั่น”
2.2. ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น หากส่งข้อมูลซ้ำกันจะนับแค่ข้อมูลที่ส่งมาในครั้งแรกสุดเท่านั้น
2.3. ผู้จัดโปรโมชั่นมีสิทธิ์ที่จะทำการตามด้านล่างนี้ได้ทุกเวลา:
(a) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้เข้าร่วม (อายุและสถานที่พำนัก) และ
(b) ตัดผู้ที่ไม่ตรงตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการร่วมโปรโมชั่นนี้
2.4 ผู้จัดโปรโมชั่นจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เข้าร่วมกิจกรรมล้มเหลว หรือไม่สมบูรณ์ในทุกกรณี รวมถึงผลจากการสื่อสาร หรือการเชื่อมต่อที่ผิดพลาดด้วย

3. ผู้โชคดี

3.1. เมื่อกิจกรรมจบลง ผู้จัดโปรโมชั่นจะเลือกผู้โชคดีโดยการสุ่มให้เป็น “ผู้โชคดี” ตามเงื่อนไขข้อ 4.2 จำนวนผู้ได้รางวัลเป็นไปตามจำนวนผู้โชคดีที่กำหนดไว้

3.2. หากกิจกรรมเป็นแบบสุ่มผู้โชคดี ผู้จัดกิจกรรมจะตัดสินผู้โชคดีด้วยการสุ่ม หากกิจกรรมตัดสินโดยการคัดเลือก ผู้เข้าร่วมจะถูกตัดสินโดยคณะกรรมการ 3 กลุ่ม (หนึ่งในนั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับผู้จัดกิจกรรม) ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกิจกรรมนั้น และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

3.3. ผู้จัดโปรโมชั่นจะส่งชื่อจริงของคณะกรรมการให้กับผู้ที่ติดต่อเข้ามาขอทราบชื่อคณะกรรมการในระยะเวลา 1 เดือนหลังจบกิจกรรม

3.4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากผู้จัดโปรโมชั่นภายในหนึ่งสัปดาห์หลังกิจกรรมสิ้นสุดลง (โดยใช้ข้อมูลของผู้โชคดีที่ได้ลงทะเบียนไว้ในการร่วมกิจกรรม) ผู้โชคดีจะมีเวลา 2 วันในการยืนยันการรับรางวัลและที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล ในกรณีผู้โชคดีไม่ยืนยันการรับของรางวัลกลับภายใน 2 วันหลังจากที่ผู้จัดโปรโมชั่นติดต่อไปในครั้งแรก หรือและเลือกที่จะไม่รับรางวัล ผู้โชคดีลำดับถัดไปจะถูกเลือกแทน จากการคัดเลือกตามข้อ 4.1

3.5. ผู้จัดโปรโมชั่นอยู่ภายใต้ข้อผูกพันในการเผยแพร่ข้อมูลของผู้ได้รับรางวัล ดังนั้นผู้จัดโปรโมชั่นจะส่งข้อมูลนามสกุล, ประเทศ (ถ้ามี) และสำเนาของข้อมูลที่ส่งมาเข้าร่วม (ถ้ามี) ให้กับผู้ที่ติดต่อเข้ามาภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันที่ปิดกิจกรรม

3.6. หากมีการคัดค้านข้อมูลที่ระบุไว้ในข้อ 4.3 สามารถติดต่อได้จากช่องทางติดต่อผู้จัดโปรโมชั่น เรื่องนี้จะไม่ส่งผลต่อโอกาสในการได้รับรางวัล ในกรณีนี้ โปรโมชั่นต้องให้ข้อมูลผู้ที่ร้องขอเข้ามาตามมาตรฐานการโฆษณา

4. รางวัล

4.1. ผู้โชคดีจะได้รับรางวัล รางวัลจะถูกส่งไปตามที่อยู่ที่ผู้โชคดีได้แจ้งยืนยันไว้ ภายในหนึ่งสัปดาห์หลังผู้โชคดีได้ยืนยันรับของรางวัลตามกำหนดในข้อ 4.2

4.2. รางวัลดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ หากผู้จัดโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถมอบรางวัลดังกล่าวให้ได้เนื่องจากสาเหตุที่อยู่เหนือการควบคุมของผู้จัดโปรโมชั่น ทางผู้จัดโปรโมชั่นจะเปลี่ยนของรางวัลที่คล้ายกันในมูลค่าใกล้เคียงกันให้แทน หากของรางวัลเป็นตั๋วรางวัลเข้าชมการแข่งขัน, กิจกรรม, การเดินทางโดยเครื่องบิน และ/หรือที่พัก ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้คุณยืนยันว่าคุณเป็นและจะ:
(a) พร้อมรับรางวัล;
(b) สามารถเดินทางไปสหราชอาณาจักรได้ (รวมถึงมีพาสปอร์ตและวีซ่า) ในวันที่คุณจำเป็นต้องไปชมการแข่งขัน, ร่วมกิจกรรม, เดินทาง และ/หรือเข้าพัก

4.3. หากผู้โชคดีไม่สามารถรับรางวัล หรือเดินทางไปตามกำหนดการได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่จะไม่สามารถรับรางวัลได้ จะไม่มีรางวัลทดแทนให้กับผู้โชคดี ค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่ไม่ได้รวมอยู่ในรางวัลจะต้องรับผิดชอบโดยผู้โชคดี (รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของผู้โชคดี)

4.4 รางวัลจะถูกมอบให้กับผู้โชคดีเท่านั้น โดยจะไม่มีการขายรางวัลเป็นเงินสด หรืออื่นๆ

4.5. การแข่งขันของเชลซี เอฟซีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ การใช้ตั๋วหรือบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ถูกความคุมโดยสโมสรฟุตบอลเชลซี รวมไปถึงสนามสแตมฟอร์ด บริดจ์ เป็นส่วนหนึ่งของกฏและข้อบังคับของเชลซี เอฟซี รวมถึง Ground Regulations and Conditions of Issue ซึ่งสามารถอ่านได้ที่ www.chelseafc.com/tickets-membership/general-ticket-info/policies

4.6. การเข้าชมเกมในสนามที่ไม่ได้คุมโดยเชลซี เอฟซีจะเป็นไปตามกฏและข้อบังคับของสนามนั้นๆ ซึ่งอาจจะรวมไปถึงสิทธ์ในการปฏิเสธการเข้าชมหรือห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าไปในสนาม ผู้โชคดีอาจจำเป็นต้องสวมเครื่องแต่งกายตามกฏของสนามนั้นๆ

4.7. เชลซี เอฟซีไม่รับผิดชอบและไม่ถือเป็นภาระผูกพันต่อรางวัลที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเชลซี เอฟซี (รวมถึงการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของของรางวัล)

5. ความรับผิดชอบ

5.1. ผู้จัดโปรโมชั่นจะไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายบังคับใช้ สำหรับความสูญเสีย, ความเสียหาย และการเคลมที่เกิดขึ้นจากใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้ ผู้จัดโปรโมชั่นจะไม่รับผิดชอบต่อการล่าช้า การสูญหาย หรือการไม่ครบถ้วนของข้อมูลที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม

5.2 โปรโมชั่นนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การสนับสนุน, รับรอง หรือดูแล, หรือเกี่ยวข้องกับเฟ๊ซบุ๊คหรือทวิตเตอร์ ผู้เข้าร่วมรับทราบว่าทั้งเฟ๊ซบุ๊คหรือทวิตเตอร์ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยงข้องกับโปรโมชั่นนี้

6. การป้องกันข้อมูล

6.1. ผู้จัดโปรโมชั่นจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้เพือ :

(a) จัดการและดำเนินกิจกรรมในโปรโมชั่นนี้ (รวมที่ระบุไว้ในข้อ 4.3)

(b) ใช้ชื่อ, รูปภาพ, ข้อมูลสื่อโซเชี่ยล (ถ้ามี) และข้อมูลของผู้โชคดี ตามวัตถุประสงค์ที่สมเหตุสมผล ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกเก็บและใช้โดยผู้จัดโปรโมชั่น ภายใต้นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของผู้จัดโปรโมชั่นนี้

 

7. ข้อตกลงทั่วไป

7.1. การตัดสินใจของผู้จัดกิจกรรมถือเป็นสิ้นสุด และไม่มีการเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น

7.2. ผู้จัดโปรโมชั่นขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้, รางวัล รวมถึงการยกเลิกโปรโมชั่นอันเนื่องมาจากสถานการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุม

7.3. ในกรณีทีข้อบัญญัติใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ไม่สามารถบังคับได้โดยศาล หรือโดยกฎหมายในอนาคต หรือโดยจากอำนาจบริหาร การระงับหรือการยกเลิกดังกล่าวจะไม่ทำให้ข้อบังคับเงื่อนไขอื่นเป็นโมฆะไปด้วย ในกรณีที่มีการตัดสินชี้ขาดว่าข้อบังคับในข้อกำหนดและเงื่อนไขไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อาจบังคับใช้ได้ จะถือว่าข้อบังคับดังกล่าวได้ถูกตัดออกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ แต่ข้อบังคับอื่นๆ ยังสามารถมีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที

7.4. ข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฏหมายของประเทศอังกฤษ ผู้เข้าร่วมแต่ละคนต้องยอมรับศาลของอังกฤษและเวลส์ว่ามีอำนาจในการระงับข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้