ข้อตกลงและเงื่อนไข : กิจกรรมลุ้นชิงเสื้อพร้อมลายเซ็นจากเกมเชลซี พบ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์

การเข้าร่วมในรายการส่งเสริมการขาย (“โปรโมชั่น”) ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขด้านล่างนี้ ผู้เข้าร่วมต้องเข้าข่ายตรงตามข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่ระบุทุกประการเพื่อมีสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมชิงรางวัล ผู้จัดโปรโมชั่นสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วม ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม ตัดสิทธิ์การรับของรางวัล หรือเรียกคืนของรางวัลได้จากผู้เข้าร่วมที่ไม่ตรงตามข้อตกลงและเงื่อนไขได้

ข้อมูลและเงื่อนไขหลัก
ผู้จัดโปรโมชั่นบริษัทเชลซี เอฟซี จำกัด มหาชน (หมายเลขบริษัท 02536231), สแตมฟอร์ด บริดจ์, ฟูแล่ม โร้ด, ลอนดอน SW6 1HS
ข้อมูลติดต่อmarketing@chelseafc.com
ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มวันที่ 5 มกราคม 2020 สิ้นสุดในวันที่ 6 มกราคม 2020
ขอบเขตการเข้าร่วมไทย, ญี่ปุ่นและอินโดนีเซีย
อายุของผู้เข้าร่วม18 ปีขึ้นไป
การเข้าร่วมโปรโมชั่น"เช็คอิน" ที่ Match Centre ในแอป 5th Stand สำหรับการเช็คอิน ทุกคนจำเป็นต้องสร้างบัญชีในแอป 5th Stand ก่อน
รางวัลเสื้อทีมเหย้าของเชลซี เอฟซี 2019/20 พร้อมลายเซ็นสมาชิกทีมชุดใหญ่
จำนวนผู้โชคดี1

1. ผู้จัดโปรโมชั่นและสิทธิ์

1.1. โปรโมชั่นนี้จัดและดำเนินการผู้จัดโปรโมชั่น ผู้เข้าร่วมสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโปรโมชั่นได้ทางอีเมล์

1.2. โปรโมชั่นนี้จัดขึ้นสำหรับ
(a) ผู้ที่อยู่ในอาเขต
(b) มีอายุตามที่กำหนด

แต่ไม่รวมพนักงานในบริษัทผู้จัดโปรโมชั่น, บริษัทในเครือ, ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้ และสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาทุกคน ผู้ที่มีอายุไม่ถึง 16 ปี ณ วันที่ร่วมกิจกรรมต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองแล้วเท่านั้น

1.3. โปรโมชั่นนี้สำหรับผู้มีอายุครบตามเกณฑ์ ผู้เข้าร่วมที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองแล้วเท่านั้น และหากผู้เข้าร่วมอายุไม่ถึง 16 ปีและไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง การเข้าร่วมจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
1.4. โปรโมชั่นนี้จะดำเนินตามระยะเวลาที่กำหนดของกิจกรรมตามที่ระบุของแอป 5th Stand ผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมสูญหายจากความไม่เสถียรของแอป 5th Stand ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนอกเวลาโปรโมชั่นจะไม่สามารถร่วมลุ้นชิงรางวัลได้
1.5. ไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าเพื่อเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เราจะไม่มีการคืนเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในด้านการใช้งานอินเตอร์เน็ต

2. การเข้าร่วมโปรโมชั่น

2.1 ผู้เข้าร่วมโปรโมชั่นต้องปฏิบัติตามที่อธิบายไว้ใน “การเข้าร่วมโปรโมชั่น”
2.2. ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น หากส่งข้อมูลซ้ำกันจะนับแค่ข้อมูลที่ส่งมาในครั้งแรกสุดเท่านั้น
2.3. ผู้จัดโปรโมชั่นมีสิทธิ์ที่จะทำการตามด้านล่างนี้ได้ทุกเวลา:
(a) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้เข้าร่วม (อายุและสถานที่พำนัก) และ
(b) ตัดผู้ที่ไม่ตรงตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการร่วมโปรโมชั่นนี้
2.4 ผู้จัดโปรโมชั่นจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เข้าร่วมกิจกรรมล้มเหลว หรือไม่สมบูรณ์ในทุกกรณี รวมถึงผลจากการสื่อสาร หรือการเชื่อมต่อที่ผิดพลาดด้วย

3. ผู้โชคดี

3.1. เมื่อกิจกรรมจบลง ผู้จัดโปรโมชั่นจะเลือกผู้โชคดีโดยการสุ่มให้เป็น “ผู้โชคดี” ตามเงื่อนไขข้อ 4.2 จำนวนผู้ได้รางวัลเป็นไปตามจำนวนผู้โชคดีที่กำหนดไว้

3.2. หากกิจกรรมเป็นแบบสุ่มผู้โชคดี ผู้จัดกิจกรรมจะตัดสินผู้โชคดีด้วยการสุ่ม หากกิจกรรมตัดสินโดยการคัดเลือก ผู้เข้าร่วมจะถูกตัดสินโดยคณะกรรมการ 3 กลุ่ม (หนึ่งในนั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับผู้จัดกิจกรรม) ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกิจกรรมนั้น และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

3.3. ผู้จัดโปรโมชั่นจะส่งชื่อจริงของคณะกรรมการให้กับผู้ที่ติดต่อเข้ามาขอทราบชื่อคณะกรรมการในระยะเวลา 1 เดือนหลังจบกิจกรรม

3.4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากผู้จัดโปรโมชั่นภายในหนึ่งสัปดาห์หลังกิจกรรมสิ้นสุดลง (โดยใช้ข้อมูลของผู้โชคดีที่ได้ลงทะเบียนไว้ในการร่วมกิจกรรม) ผู้โชคดีจะมีเวลา 2 วันในการยืนยันการรับรางวัลและที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล ในกรณีผู้โชคดีไม่ยืนยันการรับของรางวัลกลับภายใน 2 วันหลังจากที่ผู้จัดโปรโมชั่นติดต่อไปในครั้งแรก หรือและเลือกที่จะไม่รับรางวัล ผู้โชคดีลำดับถัดไปจะถูกเลือกแทน จากการคัดเลือกตามข้อ 4.1

3.5. ผู้จัดโปรโมชั่นอยู่ภายใต้ข้อผูกพันในการเผยแพร่ข้อมูลของผู้ได้รับรางวัล ดังนั้นผู้จัดโปรโมชั่นจะส่งข้อมูลนามสกุล, ประเทศ (ถ้ามี) และสำเนาของข้อมูลที่ส่งมาเข้าร่วม (ถ้ามี) ให้กับผู้ที่ติดต่อเข้ามาภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันที่ปิดกิจกรรม

3.6. หากมีการคัดค้านข้อมูลที่ระบุไว้ในข้อ 4.3 สามารถติดต่อได้จากช่องทางติดต่อผู้จัดโปรโมชั่น เรื่องนี้จะไม่ส่งผลต่อโอกาสในการได้รับรางวัล ในกรณีนี้ โปรโมชั่นต้องให้ข้อมูลผู้ที่ร้องขอเข้ามาตามมาตรฐานการโฆษณา

4. รางวัล

4.1. ผู้โชคดีจะได้รับรางวัล รางวัลจะถูกส่งไปตามที่อยู่ที่ผู้โชคดีได้แจ้งยืนยันไว้ ภายในหนึ่งสัปดาห์หลังผู้โชคดีได้ยืนยันรับของรางวัลตามกำหนดในข้อ 4.2

4.2. รางวัลดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ หากผู้จัดโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถมอบรางวัลดังกล่าวให้ได้เนื่องจากสาเหตุที่อยู่เหนือการควบคุมของผู้จัดโปรโมชั่น ทางผู้จัดโปรโมชั่นจะเปลี่ยนของรางวัลที่คล้ายกันในมูลค่าใกล้เคียงกันให้แทน หากของรางวัลเป็นตั๋วรางวัลเข้าชมการแข่งขัน, กิจกรรม, การเดินทางโดยเครื่องบิน และ/หรือที่พัก ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้คุณยืนยันว่าคุณเป็นและจะ:
(a) พร้อมรับรางวัล;
(b) สามารถเดินทางไปสหราชอาณาจักรได้ (รวมถึงมีพาสปอร์ตและวีซ่า) ในวันที่คุณจำเป็นต้องไปชมการแข่งขัน, ร่วมกิจกรรม, เดินทาง และ/หรือเข้าพัก

4.3. หากผู้โชคดีไม่สามารถรับรางวัล หรือเดินทางไปตามกำหนดการได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่จะไม่สามารถรับรางวัลได้ จะไม่มีรางวัลทดแทนให้กับผู้โชคดี ค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่ไม่ได้รวมอยู่ในรางวัลจะต้องรับผิดชอบโดยผู้โชคดี (รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของผู้โชคดี)

4.4 รางวัลจะถูกมอบให้กับผู้โชคดีเท่านั้น โดยจะไม่มีการขายรางวัลเป็นเงินสด หรืออื่นๆ

4.5. การแข่งขันของเชลซี เอฟซีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ การใช้ตั๋วหรือบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ถูกความคุมโดยสโมสรฟุตบอลเชลซี รวมไปถึงสนามสแตมฟอร์ด บริดจ์ เป็นส่วนหนึ่งของกฏและข้อบังคับของเชลซี เอฟซี รวมถึง Ground Regulations and Conditions of Issue ซึ่งสามารถอ่านได้ที่ www.chelseafc.com/tickets-membership/general-ticket-info/policies

4.6. การเข้าชมเกมในสนามที่ไม่ได้คุมโดยเชลซี เอฟซีจะเป็นไปตามกฏและข้อบังคับของสนามนั้นๆ ซึ่งอาจจะรวมไปถึงสิทธ์ในการปฏิเสธการเข้าชมหรือห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าไปในสนาม ผู้โชคดีอาจจำเป็นต้องสวมเครื่องแต่งกายตามกฏของสนามนั้นๆ

4.7. เชลซี เอฟซีไม่รับผิดชอบและไม่ถือเป็นภาระผูกพันต่อรางวัลที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเชลซี เอฟซี (รวมถึงการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของของรางวัล)

5. ความรับผิดชอบ

5.1. ผู้จัดโปรโมชั่นจะไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายบังคับใช้ สำหรับความสูญเสีย, ความเสียหาย และการเคลมที่เกิดขึ้นจากใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้ ผู้จัดโปรโมชั่นจะไม่รับผิดชอบต่อการล่าช้า การสูญหาย หรือการไม่ครบถ้วนของข้อมูลที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม

5.2 โปรโมชั่นนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การสนับสนุน, รับรอง หรือดูแล, หรือเกี่ยวข้องกับเฟ๊ซบุ๊คหรือทวิตเตอร์ ผู้เข้าร่วมรับทราบว่าทั้งเฟ๊ซบุ๊คหรือทวิตเตอร์ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยงข้องกับโปรโมชั่นนี้

6. การป้องกันข้อมูล

6.1. ผู้จัดโปรโมชั่นจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้เพือ :

(a) จัดการและดำเนินกิจกรรมในโปรโมชั่นนี้ (รวมที่ระบุไว้ในข้อ 4.3)

(b) ใช้ชื่อ, รูปภาพ, ข้อมูลสื่อโซเชี่ยล (ถ้ามี) และข้อมูลของผู้โชคดี ตามวัตถุประสงค์ที่สมเหตุสมผล ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกเก็บและใช้โดยผู้จัดโปรโมชั่น ภายใต้นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของผู้จัดโปรโมชั่นนี้

 

7. ข้อตกลงทั่วไป

7.1. การตัดสินใจของผู้จัดกิจกรรมถือเป็นสิ้นสุด และไม่มีการเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น

7.2. ผู้จัดโปรโมชั่นขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้, รางวัล รวมถึงการยกเลิกโปรโมชั่นอันเนื่องมาจากสถานการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุม

7.3. ในกรณีทีข้อบัญญัติใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ไม่สามารถบังคับได้โดยศาล หรือโดยกฎหมายในอนาคต หรือโดยจากอำนาจบริหาร การระงับหรือการยกเลิกดังกล่าวจะไม่ทำให้ข้อบังคับเงื่อนไขอื่นเป็นโมฆะไปด้วย ในกรณีที่มีการตัดสินชี้ขาดว่าข้อบังคับในข้อกำหนดและเงื่อนไขไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อาจบังคับใช้ได้ จะถือว่าข้อบังคับดังกล่าวได้ถูกตัดออกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ แต่ข้อบังคับอื่นๆ ยังสามารถมีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที

7.4. ข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฏหมายของประเทศอังกฤษ ผู้เข้าร่วมแต่ละคนต้องยอมรับศาลของอังกฤษและเวลส์ว่ามีอำนาจในการระงับข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้