เวิลด์คลาสวันพุธ : ลูกโหม่งที่ยากจะหยุดยั้งของรูดิเกอร์!