"ทีมที่แพ้ต้องร้องเพลงของ Backstreet Boys!" | การซ้อมที่ดับลินดำเนินไปอย่างเข้มข้น 🤣