Quỹ Chelsea

Plan International

Plan International là một tổ chức từ thiện trẻ em toàn cầu, đã làm việc hơn 80 năm ở 50 quốc gia đang phát triển tại châu Phi, châu Á và châu Mỹ. Họ làm việc để mang lại cho mỗi đứa trẻ có cơ hội như nhau trong cuộc sống.

Plan International là một tổ chức từ thiện trẻ em toàn cầu, đã làm việc hơn 80 năm ở 50 quốc gia đang phát triển tại châu Phi, châu Á và châu Mỹ. Họ làm việc để mang lại cho mỗi đứa trẻ có cơ hội như nhau trong cuộc sống.

XEM THÊM VỀ CHELSEA