Tin tức

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chelsea FC plc là một công ty được đăng ký tại Anh và xứ Wales theo số hiệu công ty 02536231, với trụ sở đăng ký tại Stamford Bridge, Fulham Road, London, SW6 1HS và có mã số VAT 726-0650-49 ("Chelsea"). Chelsea điều hành trang web: http://www.chelseafc.com/ ("Trang web").

Trong tài liệu này, khi chúng tôi đề cập đến "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi", chúng tôi muốn nói đến Chelsea; và khi chúng tôi đề cập đến "bạn" hoặc "của bạn" chúng tôi muốn nói đến bạn, người truy cập hoặc sử dụng Trang web.

Chúng tôi hoạt động kinh doanh thông qua Chelsea FC Plc và một số công ty khác thuộc tập đoàn, bao gồm Chelsea Football Club Limited và Chelsea FC Merchandising Limited. Các công ty khác thuộc tập đoàn của chúng tôi có thể thực thi các điều khoản sử dụng này cùng với Chelsea.

1 HIỂU CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY
1.1 Các điều khoản sử dụng này ("các Điều khoản" này) mô tả cách bạn có thể truy cập và sử dụng Trang web. Khi bạn truy cập Trang web, các Điều khoản này sẽ áp dụng cho bạn và bạn đồng ý với các Điều khoản này. Do đó, bạn phải đọc kỹ các điều khoản trước khi sử dụng Trang web.

1.2 Khi một số từ và cụm từ nhất định được sử dụng trong các Điều khoản này, chúng có ý nghĩa cụ thể (được gọi là "thuật ngữ được xác định"). Bạn có thể nhận ra các thuật ngữ được xác định này bởi vì chúng bắt đầu bằng chữ cái viết hoa (ngay cả khi chúng không ở đầu câu). Trong trường hợp thuật ngữ xác định được sử dụng, nó có ý nghĩa được nêu trong mục các Điều khoản này trong đó thuật ngữ này được định nghĩa (bạn có thể tìm thấy những ý nghĩa này bằng cách nhìn vào câu có thuật ngữ được xác định nằm trong dấu ngoặc đơn và dấu ngoặc kép).

1.3 Tuy nhiên, xin lưu ý rằng một số chức năng nhất định cung cấp trên Trang web được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện bổ sung, bao gồm:
(a) việc mua và sử dụng vé, tiếp đón và tư cách thành viên (có sẵn tại đây) (“Điều kiện Phát hành Vé”);
(b) truy cập và sử dụng nội dung kỹ thuật số của Chelsea và tư cách thành viên truyền hình của Chelsea có trả tiền (có sẵn tại đây) (“Điều khoản Nội dung Kỹ thuật số”); và
(c) tham gia bất kỳ chương trình khuyến mãi giải thưởng hoặc cuộc thi nào.

1.4 Ngoài điều khoản 1.3 nêu trên, xin lưu ý rằng:
(a) Trang web sử dụng cookie, việc sử dụng đó được điều chỉnh bằng chính sách cookie của chúng tôi (có sẵn tại đây); và
(b) chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo chính sách quyền riêng tư của chúng tôi (có sẵn tại đây).

2 TRANG WEB
2.1 Trang web được cung cấp miễn phí. Chúng tôi không đảm bảo rằng Trang web hoặc bất kỳ nội dung nào trên Trang web sẽ luôn có sẵn hoặc không bị gián đoạn. Việc truy cập vào Trang web được cho phép trên cơ sở tạm thời. Chúng tôi có thể tạm ngưng, rút, ngừng hoặc thay đổi tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang web mà không cần thông báo. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn nếu vì bất kỳ lý do nào mà Trang web không khả dụng vào bất cứ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Chúng tôi có thể cập nhật Trang web và/hoặc thay đổi nội dung trên Trang web bất cứ lúc nào.

2.2 Bạn chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các thỏa thuận cần thiết để bạn có quyền truy cập vào Trang web. Bạn cũng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả những người truy cập vào Trang web thông qua kết nối internet của bạn đều biết và tuân thủ các Điều khoản này.

2.3 Trang web và nội dung trên Trang web chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung. Chúng không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên cho bạn.

2.4 Bạn chỉ có thể sử dụng Trang web cho mục đích cá nhân, trong gia đình và phi thương mại.

3 TÀI KHOẢN VÀ MẬT KHẨU CỦA BẠN
3.1 Bạn sẽ cần phải đăng ký tài khoản với chúng tôi trên Trang web để truy cập một số dịch vụ có sẵn trên Trang web (“Tài khoản“). Bạn có thể đăng ký qua Trang web hoặc qua ứng dụng di động chính thức của Chelsea. Nếu bạn đăng ký Tài khoản, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin nhất định chẳng hạn như địa chỉ email của bạn và tạo mật khẩu, như là một phần của quy trình bảo mật của chúng tôi. Bạn phải giữ bí mật cho mật khẩu và bạn không được tiết lộ mật khẩu đó cho bất kỳ bên thứ ba nào.

3.2 Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ Tài khoản và/hoặc mật khẩu nào, bất cứ lúc nào, nếu theo ý kiến hợp lý của chúng tôi bạn đã không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này.

3.3 Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ rằng bất kỳ ai ngoài bạn biết thông tin đăng nhập Tài khoản của bạn thì bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi theo địa chỉ supporterservices@vietnamsupport.chelseafc.com.

3.4 Bạn chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với thông tin đăng nhập Tài khoản của bạn.

4 SỬ DỤNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC

Tổng quát
4.1 Bạn đồng ý không:
(a) sử dụng Trang web theo bất kỳ cách thức bất hợp pháp nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc theo bất kỳ cách thức nào không phù hợp với các Điều khoản này;
(b) vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web (trong phạm vi mà việc sử dụng đó nếu không được cấp phép theo các Điều khoản này);
(c) truyền tải bất kỳ tài liệu nào phỉ báng, xúc phạm hoặc phản cảm liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web;
(d) sử dụng Trang web bằng phương tiện tự động hoặc bằng cách khác cho mục đích xóa sạch, trích xuất hoặc lấy bất kỳ tài liệu nào từ Trang web để sử dụng trong trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba;
(e) thu thập hoặc khai thác bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào từ Trang web hoặc các hệ thống của chúng tôi hoặc cố gắng giải mã bất kỳ việc truyền tải nào đến hoặc từ các máy chủ chạy Trang web;
(f) sao chép hoặc tái tạo hoặc bán lại bất kỳ phần nào của Trang web trừ khi được cho phép rõ ràng trong các Điều khoản này; hoặc
(g) tháo rời, dịch ngược, nghiên cứu đảo ngược hoặc tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Trang web hoặc cố gắng thực hiện bất kỳ điều gì như vậy.

Virus
4.2 Chúng tôi không đảm bảo rằng Trang web sẽ hoàn toàn an toàn hoặc không có lỗi hay virus. Bạn chịu trách nhiệm định cấu hình công nghệ thông tin, các chương trình và nền tảng máy tính của mình để truy cập vào Trang web và chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phần mềm chống virus của riêng mình.

4.3 Bạn không được sử dụng sai Trang web bằng cách cố ý đưa virus, trojan, sâu, bom logic hoặc các tài liệu khác độc hại hoặc có hại về mặt kỹ thuật. Bạn không được cố gắng truy cập trái phép vào Trang web, máy chủ lưu trữ Trang web hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với Trang web. Bạn không được tấn công Trang web qua tấn công từ chối dịch vụ hoặc tấn công từ chối dịch vụ được phân phối. Khi vi phạm quy định này, bạn sẽ phạm tội hình sự theo Đạo luật Lạm dụng Máy tính năm 1990. Chúng tôi sẽ báo cáo bất kỳ vi phạm nào như vậy cho các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan và chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan đó bằng cách tiết lộ danh tính của bạn cho họ. Trong trường hợp vi phạm như vậy, quyền sử dụng Trang web sẽ ngừng ngay lập tức.
Nội dung Kỹ thuật số

4.4 Nếu bạn có Tài khoản, bạn có thể có quyền truy cập vào nội dung kỹ thuật số thông qua Trang web. Quyền truy cập và sử dụng nội dung kỹ thuật số chịu sự điều chỉnh của các Điều khoản này và các Điều khoản Nội dung Kỹ thuật số.

4.5 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng (do nhiều hạn chế khác nhau về quyền mà Chelsea và các công ty con của Chelsea phải chịu): (a) việc có Tài khoản/quyền truy cập vào Trang web không bao gồm bất kỳ live stream nào về các trận đấu đội 1 của Chelsea FC (Câu lạc bộ Bóng đá Chelsea); và (b) Trang web và/hoặc nội dung của Trang web có thể không có sẵn để truy cập ở một số quốc gia bên ngoài Vương Quốc Anh.

4.6 Chất lượng hiển thị nội dung video trên Trang web có thể khác nhau tùy theo thiết bị và có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau như vị trí của bạn và tốc độ kết nối internet của bạn. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng thiết bị của bạn có khả năng hiển thị nội dung video một cách chấp nhận được cho bạn và cho tất cả các chi phí truy cập internet.

4.7 Chúng tôi có thể tạm ngưng quyền truy cập vào nội dung kỹ thuật số bất cứ lúc nào (và có thể phải làm như vậy, ví dụ như để xử lý các điều chỉnh kỹ thuật). Chúng tôi có thể cập nhật và thay đổi nội dung kỹ thuật số được cung cấp thông qua Trang web theo thời gian, bao gồm việc thay đổi thư viện nội dung và các phần nội dung có sẵn thông qua Trang web.
Nội dung do Người dùng Tạo ra

4.8 Nếu đó là trường hợp bạn cung cấp/tải lên/cố gắng tải lên bất kỳ nội dung nào vào Trang web – cho dù đó là hình ảnh, văn bản, bản ghi âm hay bất cứ thứ gì – nội dung mà bạn cung cấp/tải lên/cố gắng tải lên ("Nội dung do Người dùng Tạo ra") phải tuân thủ các quy tắc sau:
(a) không được tục tĩu, lạm dụng, khiêu dâm, xúc phạm, phân biệt đối xử hoặc phân biệt chủng tộc và không được khuyến khích hoặc gây ra thù hận hay gây ra tổn hại về thể chất đối với bất kỳ ai;
(b) không được quấy rối hoặc bắt nạt người khác hoặc đe dọa hay lạm dụng;
(c) không phải là chính trị hoặc xúc tiến một sự nghiệp chính trị;
(d) không được liên quan đến hoặc quảng bá cho bất kỳ tổ chức nào mà công việc kinh doanh của họ bao gồm việc bán các sản phẩm liên quan đến thuốc lá;
(e) phải đúng và trung thực trong chừng mực mà bạn biết;
(f) không được phỉ báng bất cứ ai;
(g) không được sử dụng tài liệu hay nội dung hoặc vi phạm các quyền hay quyền riêng tư của bất kỳ ai khác; ví dụ như bạn không được sử dụng hình ảnh của các nhân vật nổi tiếng, cảnh quay hoặc âm nhạc (trừ khi nó là của riêng bạn);
(h) không được chứa thông tin cá nhân của người khác hoặc thông tin bí mật liên quan đến người khác; và
(i) không được quảng bá, tha thứ hoặc mô tả chủ nghĩa khủng bố, bạo lực hoặc hành vi bất hợp pháp.

4.9 Chúng tôi có quyền từ chối chấp nhận hoặc từ chối hoặc ngừng sử dụng mọi Nội dung do Người dùng Tạo ra được cung cấp bởi bất kỳ người nào mà chúng tôi cho là trái với các quy tắc này.

4.10 Ngoài ra, đôi khi chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ tương tác trên Trang web cho phép bạn tải lên Nội dung do Người dùng Tạo ra, bao gồm nhưng không giới hạn:
(a) các tiện ích bình luận;
(b) phòng chat; và/hoặc
(c) bảng tin,
(gọi chung là "Dịch vụ Tương tác").

4.11 Khi chúng tôi cung cấp Dịch vụ Tương tác, chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để cung cấp thông tin cho bạn về loại dịch vụ được đề nghị và nếu dịch vụ được kiểm duyệt. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát, theo dõi hoặc kiểm duyệt bất kỳ Dịch vụ Tương tác nào mà chúng tôi cung cấp.

4.12 Việc trẻ vị thành niên sử dụng bất kỳ Dịch vụ Tương tác nào của chúng tôi phải được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ. Chúng tôi khuyên các bậc cha mẹ mà cho phép con cái của họ sử dụng Dịch vụ Tương tác rằng điều quan trọng là họ nên truyền đạt với con cái của mình về sự an toàn của chúng trên mạng. Trẻ vị thành niên mà đang sử dụng bất kỳ Dịch vụ Tương tác nào phải được biết về những rủi ro tiềm tàng đối với họ.

5 SỞ HỮU TRÍ TUỆ
5.1 Chúng tôi là chủ sở hữu hoặc người được cấp phép của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Trang web và nội dung của nó, tên và nhãn hiệu Chelsea và tên, hình ảnh và bao bì sản phẩm Chelsea. Các tác phẩm đó được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ và các hiệp ước trên khắp thế giới. Tất cả các quyền đó được bảo lưu.

5.2 Bạn không được cấp bất kỳ quyền sử dụng nào và không được sử dụng bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của chúng tôi ngoại trừ khi được nêu trong các Điều khoản này. Bạn không được sử dụng Trang web (hoặc bất kỳ phần nào hoặc nội dung của Trang web) cho mục đích thương mại; tuy nhiên, bạn có thể tải xuống tài liệu từ Trang web chỉ để sử dụng cho mục đích cá nhân phi thương mại.

5.3 Không có phần nào của Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn, văn bản, thiết kế, đồ họa, ảnh và hình ảnh trong đó, có thể được sao chép, tái tạo, tái bản, tải lên, đăng lại, sửa đổi, truyền tải hoặc phân phối hoặc sử dụng theo bất kỳ cách nào cho mọi mục đích phi cá nhân, công cộng hoặc thương mại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

5.4 Bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào (bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ Nội dung do Người dùng Tạo ra) bạn gửi cho chúng tôi thông qua Trang web bằng thư điện tử hoặc phương tiện khác sẽ được coi là không độc quyền và không bảo mật (trừ các thông tin về đơn hàng của bạn nếu bạn sử dụng Trang web để mua sản phẩm từ chúng tôi). Chúng tôi tự do xuất bản, hiển thị, đăng, phân phối và sử dụng bất kỳ ý tưởng, đề xuất, khái niệm, thiết kế, bí quyết và thông tin khác có trong các thông tin hoặc tài liệu đó cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn, việc phát triển, sản xuất, quảng cáo và tiếp thị cho chúng tôi và các sản phẩm của chúng tôi.

6 TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI
6.1 Chúng tôi không loại trừ trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn nếu việc loại trừ đó sẽ là bất hợp pháp. Ví dụ, chúng tôi không loại trừ trách nhiệm về tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của chúng tôi gây ra, vì gian lận hoặc khai báo gian lận.

6.2 Nếu chúng tôi không tuân thủ các Điều khoản này, chúng tôi chịu trách nhiệm về tổn thất hoặc thiệt hại mà bạn phải chịu, đó là kết quả dự đoán được về việc chúng tôi vi phạm các Điều khoản này hoặc sự khinh suất của chúng tôi, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà không dự đoán được. Tổn thất hoặc thiệt hại là dự đoán được nếu nó là hậu quả rõ ràng của việc chúng tôi vi phạm hoặc nếu nó được bạn và chúng tôi dự tính tại thời điểm bạn truy cập Trang web.

6.3 Không có nội dung nào trong các Điều khoản này ảnh hưởng đến quyền pháp định của bạn. Tư vấn về quyền pháp định của bạn có sẵn tại Văn phòng Tiêu chuẩn Thương mại hoặc Phòng Tư vấn Công dân địa phương của bạn.

6.4 Chúng tôi chỉ cung cấp Trang web để sử dụng cá nhân và trong gia đình. Bạn đồng ý không sử dụng Trang web, hoặc bất kỳ nội dung nào trên Trang web, cho mọi mục đích thương mại hoặc kinh doanh và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bạn về mọi việc mất lợi nhuận, mất kinh doanh, gián đoạn kinh doanh hoặc mất cơ hội kinh doanh.

6.5 Trang web có thể chứa các điểm không chính xác hoặc lỗi đánh máy. Chúng tôi không tuyên bố về độ tin cậy, tính khả dụng, tính kịp thời hoặc tính chính xác của nội dung được đưa vào Trang web.

6.6 Trừ khi được nêu trong điều khoản 6.1 ở trên, trách nhiệm tối đa của chúng tôi đối với bạn theo các Điều khoản này được giới hạn ở mức £100.

6.7 Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web được liên kết đến từ Trang web (bao gồm các liên kết đến các nhà tài trợ và đối tác thương mại của chúng tôi). Các liên kết như vậy không được hiểu là xác nhận của chúng tôi về các trang web được liên kết đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn sử dụng chúng.

7 TẠM NGỪNG VÀ CHẤM DỨT
7.1 Nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này, chúng tôi có thể thực hiện ngay bất kỳ hoặc tất cả những điều sau (không giới hạn):
(a) đưa ra cảnh báo cho bạn;
(b) tạm thời hoặc vĩnh viễn xóa bất kỳ Nội dung do Người dùng Tạo ra được bạn tải lên Trang web;
(c) tạm thời hoặc vĩnh viễn rút quyền sử dụng Trang web;
(d) tạm ngưng hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn;
(e) thực hiện thủ tục pháp lý đối với bạn để được hoàn trả tất cả các chi phí phát sinh do việc vi phạm (bao gồm, nhưng không giới hạn, các chi phí hợp lý về hành chính và pháp lý);
(f) thực hiện thêm hành động pháp lý đối với bạn;
(g) tiết lộ thông tin đó cho các cơ quan thực thi pháp luật khi chúng tôi cảm thấy một cách hợp lý là cần thiết để làm như vậy;
(h) từ chối việc bạn nhập vào, loại bỏ hoặc loại trừ bạn khỏi cơ sở của chúng tôi;
(i) rút và/hoặc đình chỉ bất kỳ và tất cả các quyền và lợi ích được trao cho bạn theo Điều kiện Phát hành Vé;
(j) loại trừ bạn khỏi mọi chương trình thành viên được duy trì hoặc tổ chức bởi Chelsea hoặc một công ty thuộc tập đoàn Chelsea; và/hoặc
(k) rút và/hoặc đình chỉ bất kỳ và tất cả các quyền và lợi ích được trao cho bạn theo Điều khoản Nội dung Kỹ thuật số (bao gồm cả việc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào bất kỳ nội dung kỹ thuật số nào).

7.2 Nếu chúng tôi rút quyền sử dụng Trang web, thì:
(a) tất cả các quyền được cấp cho bạn theo các Điều khoản này sẽ ngừng; và
(b) bạn phải ngừng ngay tất cả các hoạt động được các Điều khoản này cho phép, bao gồm việc bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp thông qua Trang web.

7.3 Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ quyền nào được nêu trong Điều khoản 7.1, không có khoản bồi thường nào sẽ được trả cho bạn.

8 NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY
Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản này (ví dụ, nếu có sự thay đổi về luật, điều đó có nghĩa là chúng tôi cần thay đổi các Điều khoản này). Vui lòng kiểm tra các Điều khoản này thường xuyên để đảm bảo rằng bạn hiểu các điều khoản cập nhật được áp dụng tại thời điểm bạn truy cập và sử dụng Trang web.

9 THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC
9.1 Mỗi điều khoản trong các Điều khoản này có hiệu lực riêng biệt. Nếu bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền nào quyết định rằng bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản này là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành thì các điều khoản còn lại sẽ vẫn còn hiệu lực đầy đủ.

9.2 Nếu chúng tôi không khẩn thiết yêu cầu bạn thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo các Điều khoản này, hoặc nếu chúng tôi không thực thi các quyền của chúng tôi đối với bạn, hoặc nếu chúng tôi trì hoãn thực hiện như vậy, điều đó không có nghĩa là chúng tôi đã từ bỏ quyền của chúng tôi đối với bạn và sẽ không có nghĩa là bạn không phải tuân thủ các nghĩa vụ đó. Nếu chúng tôi bỏ qua việc bạn không thực hiện nghĩa vụ của mình, chúng tôi sẽ chỉ làm như vậy bằng văn bản và điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ tự động bỏ qua bất kỳ việc không thực hiện nghĩa vụ nào sau đó của bạn.

9.3 Nếu bạn muốn có thêm thông tin về giải quyết tranh chấp trực tuyến, vui lòng theo liên kết này đến trang web của Ủy ban Châu Âu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Liên kết này được cung cấp theo yêu cầu của Quy định (EU) Số 524/2013 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng, chỉ nhằm mục đích thông tin. Chúng tôi không có nghĩa vụ tham gia giải quyết tranh chấp trực tuyến.

10 PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ KHU VỰC PHÁP LÝ
10.1 Các Điều khoản này được điều chỉnh bởi pháp luật Anh. Việc này có nghĩa là quyền truy cập và sử dụng Trang web và mọi tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến điều đó sẽ chịu sự điều chỉnh của pháp luật Anh.

10.2 Bạn có thể thực hiện thủ tục tố tụng về các Điều khoản này trong các tòa án Anh. Tuy nhiên, với tư cách là người tiêu dùng, nếu bạn sống ở một quốc gia thành viên khác của Liên minh Châu Âu, bạn có thể thực hiện thủ tục tố tụng về các Điều khoản này tại các tòa án Anh hoặc tòa án của Nước thành viên đó.

10.3 Với tư cách là người tiêu dùng, nếu bạn cư trú tại Liên minh Châu Âu và chúng tôi hướng Trang web này đến quốc gia thành viên nơi bạn cư trú, bạn sẽ được hưởng lợi từ bất kỳ điều khoản bắt buộc nào của pháp luật của quốc gia nơi bạn cư trú. Không có nội dung nào trong các Điều khoản này, bao gồm điều khoản 10.1, ảnh hưởng đến quyền của bạn với tư cách là người tiêu dùng dựa vào các quy định bắt buộc của luật pháp địa phương.

11 LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Nếu bạn có bất kỳ lý do khiếu nại nào, chúng tôi sẽ nỗ lực giải quyết vấn đề và tránh bất kỳ sự tái xuất hiện nào trong tương lai. Bạn luôn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các thông tin sau:

Địa chỉ: Stamford Bridge, Fulham Road, London, SW6 1HS

Địa chỉ email: supporterservices@vietnamsupport.chelseafc.com

Số điện thoại: 0371 811 1955 hoặc (nếu bạn sống ngoài Vương quốc Anh) +44 (0)207 386 9373

Các Điều khoản được cập nhật lần cuối vào tháng 3 năm 2018

XEM THÊM VỀ CHELSEA