Vietnam

Bạn hiểu rõ Mason Mount đến đâu?

Hôm nay là sinh nhật tuổi 21 của Mason Mount và chúng tôi có 5 câu hỏi thử tài kiến thức về chàng tiền vệ trẻ.

XEM THÊM VỀ CHELSEA