Giải đấu

Chuỗi đố vui các cầu thủ Chelsea - Phần 4

Cùng tiếp tục chuỗi đố vui về các cầu thủ Chelsea...

Rất đơn giản, mỗi bài đố vui sẽ nói về một cầu thủ Chelsea trong quá khứ hoặc hiện tại với ba câu hỏi.

Quan trọng hơn, câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng sẽ là chủ đề của bài đố vui tiếp theo.

Sau bài đố vui hôm qua về Kerry Dixon, hôm nay chủ đề là một tay săn bàn xuất sắc của Chelsea - Didier Drogba.

XEM THÊM VỀ CHELSEA