Vietnam

Chuỗi đố vui về cầu thủ Chelsea - phần 5

Cùng tiếp tục chuỗi đố vui về các cầu thủ Chelsea...

Rất đơn giản, mỗi bài đố vui sẽ nói về một cầu thủ Chelsea trong quá khứ hoặc hiện tại với ba câu hỏi.

Quan trọng hơn, câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng sẽ là chủ đề của bài đố vui tiếp theo.

Sau phần bốn với Didier Drogba, hãy cùng đến với một trong những người đồng đội của anh, Branislav Ivanovic.

XEM THÊM VỀ CHELSEA