Công bố của CLB

Chelsea FC hỗ trợ thêm suất ăn miễn phí cho NHS và tổ chức từ thiện

Tháng trước, Chelsea FC bắt đầu cung cấp 78.000 suất ăn cho Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) và các tổ chức từ thiện hỗ trợ những người già, những người dễ bị tổn thương trong thời gian ban đầu là 6 tuần.

Câu lạc bộ thông báo sẽ tăng thời gian hỗ trợ thêm 2 tuần nữa, nâng số suất ăn miễn phí hỗ trợ lên tổng cộng 115.520 phần.

Các suất ăn, được cung cấp miễn phí, được chuẩn bị bởi đối tác thực phẩm của chúng tôi - Levy và được hỗ trợ mỗi ngày, với hơn 14.000 suất ăn mỗi tuần.

Các suất ăn này sẽ được chuyển đến Imperial College Healthcare NHS Trust thông qua 5 bệnh viện địa phương của họ, trong đó có bệnh viện St Mary’s tại Paddington, bệnh viện Charing Cross ở Fulham và bệnh viện Hammersmith.

Bên cạnh các cam kết với NHS chúng tôi cũng hợp tác với các đối tác từ thiện khác để giúp đỡ những người già, những người sống ở nhà tình thương và những người dễ bị tổn thương. Các tổ chức này bao gồm Age UK, The Smile Brigade, Unity Works, và một số đơn vị khác tại London.

Câu lạc bộ cũng sử dụng khách sạn Millennium và khách sạn Copthorne ở Stamford Bridge dành cho nhân viên NHS, trong khi tiếp tục kêu gọi người hâm mộ giúp đỡ Refuge nâng cao nhận thức và gây quỹ cho phụ nữ, trẻ em chịu sự phân biệt đối xử trong giai đoạn Covid-19 hoành hành.
 

XEM THÊM VỀ CHELSEA