Công bố của CLB

Phải chấm dứt. Đoàn kết để mạnh mẽ hơn

Câu lạc bộ Bóng đá Chelsea ở bên cạnh George Floyd và tất cả các nạn nhân trong cuộc chiến chống phân biệt đối xử, bạo lực và bất công.

Là một câu lạc bộ, chúng tôi cam kết trở thành một phần của giải pháp, và chúng tôi góp tiếng nói của mình vào những người đang kêu gọi sự công bằng, bình đẳng và những thay đổi có ý nghĩa. 

Phải chấm dứt. Cùng nhau chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn.
 

XEM THÊM VỀ CHELSEA