Ike Ugbo

U18 Anh
  • NGÀY SINH

    20 tháng 9 năm 1998
  • NƠI SINH

    London
  • VỊ TRÍ

    Tiền đạo