🎥 Willian hủy diệt Tomori & Gilmour bằng cú đúp xâu kim 😱 | Hậu trường